Tietoa yhdistyksestä

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry -  Undervisningssektorns Seniororganisation rf  on valtakunnallinen kattojärjestömme.

OSJ on etujärjestö, jonka tehtävänä on sääntöjen mukaan huolehtia jäsentensä eläke-eduista.

Toinen sääntöjen määrittelemä tavoite on edistää jäsenten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. 

OSJ:n jäsenten tiedot ovat OAJ:n jäsenrekisterissä. OSJ on OAJ:n kanssa yhteisrekisterin pitäjä. 

Yhdistysten ei tarvitse tehdä omia tietosuojaselosteita, vaan voidaan käyttää OSJ:n tietosuojaselostetta ( klikkaa tästä).

Yhdistys tänään

Yhdistyksen nimi on Porvoon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne POSEO. Sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistykseemme kuuluvat itäisen Uudenmaan alueen eläkkeellä olevat, suomen- ja ruotsinkieliset,  opetusalan ammattilaiset ( mm.  Askola, Loviisa, Pukkila, Pornainen, Lapinjärvi, Mäntsälä, Myrskylä, Porvoo). Jäseniä Porvoon Senioriopettajissa on 260. Yhdistys kuuluu jäsenenä opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry:hyn, Undervisningssektorns Seniororganisation rf:ään.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä virkistys- ja harrastustoimintaa ja toimia yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen ajajana.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. OSJ  pitää jäsenluetteloa.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain on erovuorossa hallituksen kolme varsinaista ja yksi varajäsen.

Eläkkeellä olevien opettajien kerhotoiminta on Porvoossa alkanut 1991 kokoontumisina muutamia kertoja vuodessa. Toiminta muuttui säännöllisemmäksi nimellä Porvoon veteraaniopettajat 1996 ja yhdistysrekisteriin se merkittiin 11.3. 2008 nimellä Porvoon senioriopettajat ry. (POSEO).

Prestbackan kartanossa vietettiin POSEOn 10-vuotisjuhlia 2018 kevätlounaan merkeissä. Vielä työelämässä olevat kollegat toivat meille laulutervehdyksensä.

********************************************************************************************************************

Porvoon Senioriopettajien lyhyt historia

Monet lasten ja nuorten parissa elämäntyönsä viime vuosikymmeninä tehneet kollegamme ovat kokeneet yhdistystoiminnan itselleen läheiseksi. Kansakoulujen kattaessa koko maan oli  luonnollista, että juuri opettajat aktivoituivat ja vetivät itseään säästämättä paikkakunnillaan paikallisten harrastustoimintaa. Eläkeiän koittaessa on luonnollista, että alkuun on palautumisaika, jonka jälkeen tulee  usein tarve tavata entisiä kollegoita, muistella yhdessä menneitä ja saada uusia elämyksiä. Porvoon alueella syntyi melko myöhään järjestäytynyttä opettajien senioritoimintaa. Syitä passiivisuuteen lienevät olleen mm. etäisyydet ja  kaksikielisyys.

Itä-Uudenmaan alueen entiset opettajat aloittivat Porvoon veteraaniopettajien säännöllisen toiminnan syksystä 1996, mutta jo ennen sitä oli vuodesta 1991 lähtien kokoonnuttu aika ajoin vapaamuotoisesti yhteen retkille ja erilaisiin pikkutapahtumiin. Ensimmäinen ns. toimihenkilö ja senioritoiminnan sielu  oli Pirkko Virmajoki ja ns. puheenjohtaja Leo Lipponen. Retkiä tehtiin omakustannushinnalla eikä mitään avustuksia ollut mahdollista vielä saada. Käytiin sekä paikallisissa että Helsingin näyttelyissä ja tutustuttiin mm. kartanoihin. Tavoitteena oli retkeillä kerran kuussa. Osanottajia tapahtumissa oli 10-15 senioria, joskus enemmänkin. Naapurikunnista varsinkin Mäntsälä oli mukana yhteistoiminnassa epävirallisesti.

Myös valtakunnallisen liiton neuvottelupäiville osallistuttiin. Teatterikäynnit Helsingissä säännöllisin väliajoin olivat joka vuosi mukana ohjelmassa. Näin jatkettiin aina vuosituhannen vaihteeseen.

Jo ennen tätä Opettajien seniorijärjestö oli kehotellut kerhoamme rekisteröitymään sekä ottamaan yhteyttä kaikkiin lähikuntiin entisten opettajien saamiseksi mukaan alueelliseen toimintaan. Aktivointiyrityksemme tuottivat alkuun laihoja tuloksia. Syinä passiivisuuteen lienevät olleen kielisuhteet, väestöpohja ja -rakenne sekä eläkeopettajien niukkuus.

Liitto kuitenkin liitti  Itä-Uudenmaan alueen senioriopettajat Porvoon senioriopettajiin vuodesta 2008 alkaen. Siitä alkaen olemme maksaneet  jäsenmaksua OSJ:lle ja saaneet avustusta jäsenmäärämme mukaisesti vuosittain. Lisäksi voimme anoa kotikuntiemme mahdollisia kulttuuri - yms. toiminta-avustuksia vuosittain. Omia retkiämme sponsoroimme kohdeavustuksin, muuten toimimme omakustanteisesti. Haluamme pitää huolta jäsenkuntamme henkisestä, fyysisestä  ja sosiaalisesta vireydestä sekä hyvinvoinnista työuran jo päätyttyä.

Historiikin koonnut Anneli Vänttinen

31.3.2021 vuosikokouksessa päätettiin muuttaa yhdistyksen nimeksi Porvoon seudun senioriopettajat ry - Borgånejdens seniorlärare rf

Toimihenkilöinä on ollut/on:

Puheenjohtajat: Leo Lipponen 1991-1997,  Anneli Vänttinen 1997-2007, Marja Kjällman-Haapakoski,  Elsa Nyström, Anja Lindholm 2016-2019, Eija Pajari 2019-

Varapuheenjohtajat: Arja Eenilä 2008-2014, Johanna Olkanen 2015-2018, Asko Hietalahti 2018-2019, Anja Lindholm 2019-

Sihteerit: Pirkko Virmajoki, Marjatta Mentula 1998-2007, Anneli Vänttinen 2008-2018, Johanna Olkanen 2018-2019, Kaarina Vainio 2019-2021, Eija Jäppinen 2021-

Tapoudenhoitajat: Veikko Hietala 2008-2017, Eija Pajari 2017- 2019, Ritva Rautiola 2019-

Tiedottajat: Tarja Sola 2016-

Kotisivut: Tarja Sola 2016- , Ritva Rautiola 2019- 

Jäsenasiainhoitajat: Raili Thorn 2016-

Opetusalan Seniorijärjestön hallitus on myöntänyt seuraavat  ansiomerkit Porvooseen: 

2015 hopeiset ansiomerkit Anneli Vänttiselle ja Elsa Nyströmille sekä pronssisen Arja Eenilälle

2017 pronssiset ansiomerkit Asko Hietalahdelle  ja Veikko Hietalalle

2020 pronssiset ansiomerkit Raili Thornille ja Tarja Solalle

2021 hopeisen ansiomerkin Anja Lindholmille

 

Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


Liity jäseneksi

Jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö. Jokainen jäsen kuuluu johonkin OSJ: n paikallisyhdistykseen ja paikallisyhdistyksen kautta valtakunnalliseen järjestöön.

Liity tästä »

Tutustu tästä
jäsenetuihimme »


 

 

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry,
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
020 748 9678 / 020 748 9736
toimisto(a)osj.fi

www.osj.fi

Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.

Toimiston numeroihin soitettaessa puheluiden hinnat ovat seuraavat:
soitettaessa kiinteän puhelin-verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min
soitettaessa matka-viestinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min.